Ontheffing bestemmingsplan voor natuursteen-groothandel

Bekijk het overzicht

Een natuursteen-groothandel wil verhuizen naar een ruimere locatie in Grave. De gemeente wil haar medewerking verlenen aan de vestiging, als aangetoond worden dat het bedrijf qua geluid vergelijkbaar is met een categorie 2-bedrijf conform de uitgave “Bedrijven en milieuzonering”. Dat houdt in dat op 30 meter van de grens van de inrichting het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet meer mag bedragen dan 45 dB(A) etmaalwaarde. Voor het maximale geluidsniveau geldt een waarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

Nadat is vastgesteld welke activiteiten het bedrijf wil ontplooien, zijn we gaan rekenen. Uit de berekening blijkt dat de activiteiten van het bedrijf passen binnen de normstelling. Vanuit het oogpunt van geluid is er dan ook geen belemmering voor de vestiging van het bedrijf.