Gevelisolatie

Wonen en werken in een lawaaiige omgeving is niet prettig. Lawaai kan uw nachtrust verstoren en concentratieproblemen veroorzaken. Daarom zijn in het Bouwbesluit regels opgenomen waaraan de geluidwering van de gevel (minimaal) moet voldoen.

Direct een prijsindicatie Referenties

Waarom een akoestisch onderzoek?

In het Bouwbesluit 2012 zijn de minimale eisen opgenomen waaraan onder andere woningen, scholen en ziekenhuizen moeten voldoen. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning (bouwvergunning), kan de gemeente vragen om een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevel. Dit onderzoek wordt gevraagd als de vereiste geluidwering van de gevel hoger is dan de minimale eis uit het Bouwbesluit. Hoe hoog de eis aan de geluidwering van de gevel in uw specifieke situatie is, is afhankelijk van de geluidsbelasting (aan de buitenzijde van de gevel).

Hoe gaat een akoestisch onderzoek in zijn werk?

Bij een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevel bepalen we allereerst wat de geluidsbelasting aan de buitenzijde van de gevel is. Vaak levert de gemeente de geluidsbelasting aan of volgt de geluidsbelasting uit een akoestisch onderzoek verkeerslawaai. Soms is de geluidsbelasting nog niet bekend en berekenen wij die alsnog.

Nadat de geluidsbelasting op de gevel bekend is, berekenen wij de gevelisolatie. Deze berekening van de gevelisolatie wordt uitgevoerd aan de hand van bouwtekeningen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de oriëntatie van de gevel ten opzichte van de geluidsbron en met de geluidsisolatiewaarde van onder andere het glas, de kierdichtingen en het dak. Als uit de berekeningen van de gevelisolatie blijkt dat de geluidwering van de gevel niet voldoende is, dan wordt onderzocht met welke materialen de geluidwering van de gevel verbeterd kan worden, zodat wel aan de eisen uit het bouwbesluit wordt voldaan. Natuurlijk moeten deze materialen voor de architect, bouwer en bewoner een aanvaardbaar alternatief zijn! De resultaten van het onderzoek bespreken we in een helder rapport. Dit rapport kan als bijlage dienen bij de bouwvergunningaanvraag.

Complimenten voor de leesbaarheid; ook voor een niet-deskundige is het goed te begrijpen.

— Particuliere opdrachtgever

Wat kunnen wij voor u doen?

Sain milieuadvies kan het gevelisolatieonderzoek voor u uitvoeren, of het nu gaat om een bouwplan met één woning of om een groot project. Ook kunnen wij u adviseren bij galm (bijvoorbeeld in trappenhuizen) en kunnen wij eventueel achteraf met geluidsmetingen controleren of aan de eisen voldaan wordt.

Onze projecten:

Filter op