Geluidsberekening – tijdelijk niet beschikbaar

Met de geluidsberekening kunt u de geluidsbelasting van een of meer geluidsbronnen berekenen. De berekening wordt uitgevoerd conform methode I van de Handleiding meten en Rekenen Industrielawaai.

De geluidsberekening is tijdelijk niet beschikbaar

Toelichting

Methode I van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai is een methode ter bepaling van de beoordelingsniveaus in eenvoudige situaties. De metingen en berekeningen worden uitsluitend uitgevoerd in dB(A). Voor een spectrale beschouwing of voor meer complexe situaties die buiten het toepassingsgebied van methode I vallen, dient methode II toegepast te worden. De Handleiding stelt dat binnen het toepassingsgebied en de aangegeven randvoorwaarden van methode I resultaten worden verkregen die nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten bij toepassing van methode II. Ervaring leert dat met methode I vaak een wat hogere geluidsbelasting wordt berekend.

Gebruiksvoorwaarden

De geluidsberekening is bedoeld om indicatief een geluidsbelasting te berekenen en niet bedoeld voor het uitvoeren van akoestisch onderzoek of het opstellen van geluidsvoorschriften. Het gebruik van de geluidsberekening geschiedt geheel op eigen risico. Sain milieuadvies is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het gebruik van deze geluidsberekening. Invoergegevens en rekenresultaten worden niet opgeslagen op onze server en zijn na het afsluiten van de berekening niet meer opvraagbaar.