Dubbelslag in Putten

Bekijk het overzicht

De varkenshouderijen van de broers Doppenberg liggen op een afstand van minder dan 5 kilometer uit elkaar en elk van de broers heeft plannen om zijn bedrijf uit te breiden. Beiden vragen ze een milieuvergunning aan en beiden hebben daarbij een akoestisch onderzoek nodig.

Zoals altijd bezoeken wij de bedrijven voor het doornemen van de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek en het uitvoeren van geluidsmetingen. Nu pa Doppenberg voor beide bedrijven als contactpersoon dient, we de bezoeken aansluitend aan elkaar uitvoeren en de bedrijven sterk vergelijkbaar zijn, kunnen we heel efficiënt werken. Dat vertaalt zich in lagere kosten voor de beide bedrijven.

Inmiddels zijn akoestisch rapporten door de gemeente geaccepteerde en zijn de milieuvergunningen voor de uitbreidingen verleend.