Andere vakgebieden

Naast akoestisch onderzoek voor bedrijven, bestemmingsplannen en bouwplannen kan Sain milieuadvies, al dan niet samen met vaste partners, adviseren in andere vakgebieden

Direct een offerte Referenties

  • Ruimteakoestiek
  • Geluidwering tussen ruimtes
  • Evenementen
  • Arbo
  • Luchtkwaliteit
  • Lichthinder