Presentatie bij DLV

Bekijk het overzicht

DLV Dier Groep BV is een onafhankelijke adviesgroep die werkzaam is in de agrarische sector. Zij hebben een brede expertise op het bouwkundig vlak en in de milieu- en natuurwetgeving en ruimtelijke ordening. In het werk worden de adviseurs van DLV geconfronteerd met vraagstukken op onder andere het gebied van geluid. En soms is een akoestische onderzoek nodig in verband met de omgevingsvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan.

Op verzoek van DLV heeft Sain milieuadvies een presentatie gegeven, zodat akoestiek wat meer gaat leven bij de klant-adviseurs. Niet om van een klant-adviseur een akoesticus te maken, maar wel om hem enig gevoel te geven bij geluidsrapporten en -vraagstukken: Kan het plan van de ondernemer vanuit akoestisch oogpunt wel? En is het terecht dat een gemeente om een akoestisch onderzoek vraagt?

Met veel plezier hebben wij de werkwijze en de aandachtspunten bij akoestisch onderzoek toegelicht, waarbij er veel ruimte was voor vragen van de adviseurs. We hebben diverse onderwerpen aangestipt en tips gegeven om bij bouwplannen rekening te houden met geluid. Een succesvolle en leerzame middag!