De Vlijt 1 wordt Vlijtsekade

Bekijk het overzicht

Aan de rand van het centrum van Apeldoorn, pal ten noorden van de Deventerstraat en aan de westelijke oever van Kanaal Noord, ligt De Vlijt. Ooit een centrum in de papierindustrie en havenachtige bedrijvigheid, straks een uniek woongebied aan het water. De kade wordt autovrij, met volop ruimte voor fietsers en voetgangers.

Het gebied De Vlijt is als één geheel ontworpen en krijgt als naam “De Vlijtsekade”. Bijzonder is de manier waarop heden en verleden elkaar ontmoeten. De bestaande havenloods aan Kanaal Noord 115 blijft in de nieuwe opzet bestaan en wordt compleet gerenoveerd. Rond de loods komt gevarieerde nieuwbouw die in stijl aansluit bij het stoere karakter van de locatie.

De Vlijtsekade ligt binnen de geluidszone van Kanaal Noord/Noorderlaan. Sain milieuadvies heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer. Hieruit blijkt, dat de geluidsbelasting op een aantal woningen binnen het plan hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluidhinder stelt. De gemeente wil voor deze woningen op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen.