RIVM inventariseert verstoringen

Bekijk het overzicht

Omgevingsgeluid, geur, trillingen en licht zijn belangrijke veroorzakers van ernstige hinder en slaapverstoring. Daarom houdt het RIVM elke 5 jaar de zogenaamde `Inventarisatie Verstoringen’. Onlangs is de rapportage voor het jaar 2008 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er nog steeds ernstige hinder in de leefomgeving is, ondanks de inspanningen van de overheid om dit te verminderen.

Van de onderzochte bronnen van overlast is geluid van stedelijk wegverkeer de belangrijkste veroorzaker van hinder en slaapverstoring. Met name vrachtauto’s en bromfietsen geven ernstige hinder. Ten opzichte van de eerdere inventarisaties is ook aandacht besteed aan groen en stilte in de woonomgeving. Hieruit volgt dat ongeveer de helft van de inwoners in Nederland zijn eigen buurt niet stil vindt.

De mate waarin mensen gehinderd worden door geluid is afhankelijk van de context waarin zij zich bevinden. In grote natuurgebieden, op heidevelden, in zandverstuivingen en in het bos wordt niet-natuurlijk geluid als het meest hinderlijk ervaren. Geluiden van verkeer (bijvoorbeeld vliegtuigen of brommers) of drukte door andere bezoekers (door onder andere radio’s) zijn daarbij de grootste boosdoeners.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), `Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland; Inventarisatie Verstoringen 2008′, 630741001/2011