Constructiebedrijf Keurhorst te Lieren

Bekijk het overzicht

Constructiebedrijf Keurhorst wil zijn bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een nieuwe locatie in Lieren. Volgens het bestemmingsplan is op deze locatie een bedrijf van milieucategorie 3.1. toegestaan. Het bedrijf wordt echter als categorie 3.2. gezien. De gemeente wil de vestiging toestaan, als het bedrijf kan aantonen dat het qua geluid vergelijkbaar is met een categorie 3.1-bedrijf.

Sain milieuadvies heeft op de huidige locatie van het bedrijf geluidsmetingen verricht en de gewenste nieuwe situatie doorgesproken. Met een akoestisch onderzoek is aangetoond dat het bedrijf qua geluid op de gewenste locatie inpasbaar is. Het akoestisch rapport is zo opgesteld, dat het ook gebruikt kan worden als bijlage bij een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.