Wijziging van het Activiteitenbesluit

Bekijk het overzicht

Op 1 januari 2011 is het Activiteitenbesluit gewijzigd. Door de wijziging vallen nu meer bedrijven onder het Activiteitenbesluit en zullen ook bijna alle windmolens op land onder het besluit vallen. Met de wijzigingen ten aanzien van de windmolens veranderen ook de meet-, reken- en beoordelingsmethode voor het geluid van de windmolens.

Op 31 december is een voorontwerp gepubliceerd voor een nieuwe wijziging van het Activiteitenbesluit. Met deze aankomende wijziging zal onder andere het besluit Landbouw opgaan in het Activiteitenbesluit. Ook andere (kleinere) agrarische bedrijven moeten gaan voldoen aan het Activiteitenbesluit. In het voorontwerp is voor de beoordeling van geluid in hoofdlijnen de normstelling uit het besluit Landbouw overgenomen. Voor de voormalig vergunningplichtige bedrijven betekent die meestal meer geluidsruimte.