Doof moet echt doof zijn

Bekijk het overzicht

In Laren is de nieuwbouw van een appartementencomplex nabij de Rijksweg A1 voorzien. De geluidsbelasting op een van de gevels is hoger dan de maximale grenswaarde. Woningbouw is dan wel mogelijk, mits de gevel moet doof wordt uitgevoerd (geen te openen ramen en deuren), zodat toetsing aan de geluidsgrenswaarden achterwege kan blijven.

Een van de appartementen heeft, daar waar een dove gevel zou moet komen, een balkon die met openslaande deuren toegankelijk is vanuit de woonkamer. Volgens het college zal dit echter geen gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat, omdat op het balkon een 2 m hoog glazen scherm wordt geplaatst waarvan een geluidwerende werking uitgaat. De gevel voldoet hiermee niet aan de criteria die gesteld worden aan een dove gevel in de zin van de Wet geluidhinder. En het scherm is geen reden om de geluidsbelasting van de achterliggende gevel niet te toetsen aan de Wet geluidhinder.

Omdat de gevel niet doof wordt uitgevoerd, de geluidsbelasting niet is berekend en er geen hogere grenswaarde voor de gevel is vastgesteld, is niet is verzekerd dat aan het bepaalde in de Wet geluidhinder wordt voldaan.

(LJN: BO2730, Raad van State , 201001153/1/H1, 3 november 2010)