Nieuwe Circulaire Bouwlawaai

Bekijk het overzicht

Bouwlawaai kan heel hinderlijk zijn, maar is vaak niet te voorkomen. Recent is er een nieuwe Circulaire Bouwlawaai verschenen, als vervanging voor de circulaire van 1991.

De nieuwe Circulaire Bouwlawaai moet zorgen voor meer eenheid, duidelijkheid en communicatie ten aanzien van de bestrijding van bouwlawaai. Het aanpakken van bouwlawaai verschilt nu per gemeente. Sommige gemeenten besteden er nauwelijks aandacht aan, anderen reguleren het bouwlawaai met ontheffingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Bij de nieuwe beoordelingsmethodiek gaat het onder andere om het bepalen van de kans op hinder door de bouwactiviteiten, de mate van de hinder, de inzet van stille technieken en de communicatie met omwonenden.