Laten voortbestaan van geluidbelaste situaties

Bekijk het overzicht

Het laten voortbestaan van een bestaande legale situatie die tot gevolg heeft dat ter plaatse van een geluidgevoelig object aanzienlijke geluidshinder wordt ondervonden, kan, onder omstandigheden, in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.

(onder andere ECLI:NL:RVS:2016:1578 en ECLI:NL:RVS:2016:3070)