Rijtjeswoning verbouwen ten behoeve van kamerverhuur

Bekijk het overzicht

De omzetting van een rijtjeswoning naar vijf onzelfstandige wooneenheden valt aan te merken als een intensivering van het gebruik van de woning ten opzichte van bewoning door een regulier huishouden. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient daarom te worden onderzocht of de nieuwe functie leidt tot onevenredige geluidsoverlast voor de buren. Dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit maakt niet dat naar geluidsoverlast in de buurwoning geen onderzoek verricht hoeft te worden: een woning kan wellicht voldoen aan de destijds geldende bouwtechnische voorschriften, maar daaruit vloeit niet voort dat het pand geschikt is voor kamerverhuur. Zeker voor woningen uit de jaren ’50, waarvan bekend is dat de geluidsisolatie slechter is dan in moderne panden, bestaat aanleiding om nader akoestisch onderzoek te doen.

(ECLI:NL:RBGEL:2017:5113)