Binnenterrein of niet?

Bekijk het overzicht

Bij het bepalen van de geluidniveaus van een inrichting blijft ‘het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein’ buiten beschouwing. Zo stelt het Activiteitenbesluit in artikel 2.18 onder a. Maar wanneer is er sprake van een binnenterrein en wanneer niet? Niet nieuw, maar wel telkens opnieuw een actueel vraagstuk.

Uit de toelichting op het Activiteitenbesluit blijkt dat uitsluiting van stemgeluid afkomstig van een buitenterrein feitelijk alleen bedoeld is voor situaties waarbij het terrein aan de straat of een andere openbare ruimte is gelegen. Er mag dan worden aangenomen dat het geluid van personen (op bijvoorbeeld een terras) opgaat in het omgevingsgeluid.

In de uitspraak van 17 december 2008 van de Raad van State wordt aangehaald dat door middel van het meten van het referentieniveau kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnenterrein. Bij een binnenterrein zou het referentieniveau van het omgevingsgeluid lager zijn dan ter plaatse van de straat of een andere openbare ruimte. In de onderhavige casus werd een verschil in referentieniveau van 5 dB voldoende geacht om te stellen dat er sprake is van een binnenterrein.

Ook in de uitspraak van 24 maart 2010 wordt het referentieniveau aangehaald om te bepalen of er sprake is van een binnenterrein. Uit deze uitspraak blijkt echter dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid op zich niet doorslaggevend kan worden geacht voor de beantwoording van de vraag of het stemgeluid afkomstig van een buitenterrein mag worden uitgesloten van toetsing aan de geluidsnormen. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid kan, net als de mate van beslotenheid van de ligging van het buitenterrein, wel als indicatie dienen. In deze casus gaat het om een terras aan de achterzijde van een café. Het terras grenst niet aan de straat of een andere openbare ruimte. Het aangrenzende terrein omvat een particulier parkeerterrein en een aantal tuinen en is grotendeels omsloten door bebouwing. Gelet hierop moet het terras worden aangemerkt als een binnenterrein.

Uitspraak 200801480/1 van woensdag 17 december 2008
Uitspraak 200905524/1/M2 van woensdag 24 maart 2010