Geluid van luchtwassers

Bekijk het overzicht

Bij steeds meer stallen worden luchtwassers toegepast. Als de ventilatoren tussen de stal en de luchtwasser worden geplaatst, heeft dat effect op de geluidsemissie. Om meer inzicht te krijgen in deze effecten, hebben wij in 2013 bij een aantal agrarische bedrijven in situ geluidsmetingen verricht aan verschillende luchtwassers.

Uit ons onderzoek kan geconcludeerd worden dat bij toepassing van een luchtwasser de geluidsemissie lager is dan bij vrijblazende ventilatoren. Bij ventilatiecapaciteiten boven 50% bedraagt deze geluidsreductie in nagenoeg alle gevallen 10 dB of meer. Bij lagere ventilatiecapaciteiten speelt het geluid van de ventilatoren geen rol meer. Het geluidsniveau wordt dan veroorzaakt door de sproeiers en het vallende water. Het geluidsniveau van deze bron is sterk situatieafhankelijk.

Figuur: werkingsprincipe van een luchtwasser