Windstreekstal Raalte

Bekijk het overzicht

Recent opende de eerste Windstreekstal in Raalte haar deuren. Windstreek is een innovatief, integraal duurzaam houderijconcept voor vleeskuikens. Integraal duurzaam wil zeggen dat er niet alleen rekening wordt gehouden met dierenwelzijn maar ook met milieu en gezondheid en met de landschappelijke inpassing van de stal.

Voor het aspect geluid heeft dit unieke, innovatieve stalsysteem een belangrijke pré boven de reguliere stallen. Normaal is de stalventilatie een van de belangrijkste geluidsbronnen bij een vleeskuikenstal. In dit geval niet, omdat erop natuurlijke wijze geventileerd.

Wij hebben het akoestisch onderzoek voor dit bedrijf uitgevoerd, waarbij er in verband met de MER-procedure meerdere varianten zijn onderzocht en er een vergelijk is gemaakt met de bestaande situatie.