Akoestisch onderzoek ’t Zonneke Dongen RvS-proof

Bekijk het overzicht

Zorgaccommodatie ‘t Zonneke is een zorgboerderij, net in het landelijke buitengebied van Dongen gelegen. Om de vestiging van de zorgboerderij mogelijk te maken was een nieuw bestemmingsplan nodig. Geluid was hier een belangrijk issue, met name door het stemgeluid van de cliënten die (een deel van de dag) buiten kunnen verblijven. Uiteindelijk bleek het akoestisch onderzoek, waarin de akoestisch maximale situatie is onderzocht die het bestemmingsplan mogelijk maakt, Raad van State-proof.

Uitpraak Raad van State

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek zorgboerderij