Melkveehouderij en tevens hondenfokkerij

Bekijk het overzicht

Het geluid van een blaffende hond wordt in het algemeen beoordeeld als “impuls-geluid”. Dit is extra hinderlijk en daarom moet bij de beoordeling een strafcorrectie worden toegepast. De strafcorrectie hoeft alleen te worden toegepast als bij de woning waarop de beoordeling plaatsvindt, het geluid ook als “impuls-geluid” waargenomen wordt. Bij het uitvoeren van het akoestisch onderzoek was het geluid van de honden dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Bij het bedrijf hebben wij geluidsmetingen verricht, aan het aanslaan van de honden en aan andere geluidbronnen. Daarnaast hebben wij in overleg met de eigenaar vastgesteld welke activiteiten er regulier en incidenteel bij het bedrijf plaatsvinden. Met deze informatie is het akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is door het bevoegd gezag zonder opmerkingen geaccepteerd en inmiddels is de definitieve beschikking afgegeven.