Geluid van ventilatoren tonaal?

Bekijk het overzicht

In het akoestisch onderzoek voor een pluimveehouderij is de verwachting geuit dat op de beoordelingspunten geen geluid met een tonaal karakter te horen zal zijn. De gemeente heeft zich enkel gebaseerd op deze verwachting, die met een te grote mate van onzekerheid is omgeven. De Raad van State stelt dat is nagelaten nader te onderzoeken of het geluid van de stalventilatoren als tonaal beschouwd moet worden, zoals door de appelanten is aangevoerd. De beroepsgrond slaagt.

(200906222/1/M2, 14-7-2010)