Geluid van agrarische bedrijven in het Activiteitenbesluit

Bekijk het overzicht

Per 1 januari gaat het Besluit Landbouw op in het Activiteitenbesluit. Tegelijkertijd wordt het aantal agrarische bedrijven dat valt onder de algemene regels uitgebreid.

Voor bedrijven die liggen in een gemeente die gebiedsgericht geluidbeleid heeft opgesteld verandert er weinig, de regels uit het geluidbeleid blijven van kracht. Voor de andere agrarische bedrijven die nu nog vergunningplichtig zijn en straks onder het activiteitenbesluit gaan vallen, zullen de geluidsnormen soepeler worden. Dat komt niet alleen doordat de geluidsnorm voor het gemiddelde geluidsniveau 5 dB ruimer is dan bij vergunningverlening vaak het geval is, maar ook doordat veel activiteiten uitgezonderd worden van beoordeling.

De gemeente zal wel in veel gevallen alsnog een akoestisch onderzoek kunnen verlangen omdat het in veel gevallen aannemelijk zal zijn dat de bijdrage van laad- en losactiviteiten een significante bijdrage zal leveren aan de totale geluidsbelasting van de inrichting. Ook in het besluit landbouw was dit een reden om een akoestisch onderzoek te vragen. Wij hebben het echter zelden meegemaakt dat een gemeente om deze reden een akoestisch onderzoek verlangde. Hoe dat zal gaan nu voor meer agrarische bedrijven de algemene regels van toepassing worden, is afwachten

Geluid van mobiele bron in de agrarische sector
Het geluid van mobiele bronnen en laad- en losactiviteiten hoeft voor het gemiddelde geluidsniveau niet beoordeeld te worden.