Indirecte hinder van aanmerende schepen

Bekijk het overzicht

Omdat de inrichtingsgrens ligt op de grens van de kade en het water, zijn aanmerende schepen geen onderdeel van de inrichting. Wel kan het aanmeren als activiteit aan de inrichting worden toegerekend. In de uitspraak wordt voor het toetsingskader verwezen naar de circulaire van 29 februari 1996. Deze circulaire richt zich specifiek op de indirecte geluidshinder van wegverkeerslawaai, maar is volgens de rechtbank dus ook toepasbaar op het geluid van aanmerende schepen.

(LJN: BW0374, Raad van State, 21 maart 2012)