Concentraties stikstof en fijn stof dalen

Bekijk het overzicht

De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen. Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. De fijn stof-overschrijdingen komen hoofdzakelijk voor bij veehouderijen en in een aantal industriele gebieden. Ook voor stikstofdioxide zijn er nog overschrijdingen. Deze komen hoofdzakelijk voor op locaties met veel verkeer.

Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig (uiterlijk in 2015) aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.