Actieplan omgevingslawaai Apeldoorn

Bekijk het overzicht

Het ontwerp actieplan omgevingslawaai van de gemeente Apeldoorn is vrijgegeven voor inspraak.Op de ingediende zienswijzen door bewoners of gemeenteraad wordt een inhoudelijke reactie gegeven. Hierna wordt het actieplan definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Met het uitvoeren van het Actieplan omgevingslawaai wil de gemeente Apeldoorn de te hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op gemeentelijke wegen in Apeldoorn verminderen. Dit draagt bij aan een gezonde woon- en leefomgeving. In het Actieplan zijn de uitgangspunten voor uitvoering en de maatregelen voor de aanpak van de geluidsbelasting van het verkeer op de gemeentelijke wegen uitgewerkt.

De maatregelen die de gemeente Apeldoorn in de planperiode van 2013-2018 met het beschikbare bestedingsbudget wil nemen om het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden op haar grondgebied te verminderen, zijn als volgt:

  1. De toepassing van stil asfalt op de Anklaarseweg (0,9 kilometer tussen Stadhoudersmolenweg en Zwolseweg);
  2. De maximumsnelheid op de Ugchelseweg wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur;
  3. De lopende saneringsopgave wordt voortgezet, waarbij de aanpak van saneringswoningen wordt bevorderd;
  4. Het bevorderen van elektrisch rijden wordt conform het huidige beleid voortgezet.

Het actieplan heeft een looptijd van vijf jaar (periode 2013 – 2018). Daarna volgt een nieuwe cyclus van het opstellen van geluidsbelastingkaarten en een actieplan.