Activiteitenbesluit onvoldoende onderbouwing goede ruimtelijke ordening

Bekijk het overzicht

Wederom oordeelt de Raad van State dat het voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit onvoldoende onderbouwing is voor een goede ruimtelijke ordening. Dit dit geval gaat het om kleinschalige horeca-activiteiten. Ondanks dat tussen tussen 8.00 en 23.00 uur aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan, oordeelt de voorzieningenrechter dat alleen openstelling tussen 12.00 en 19.00 uur passend is voor een goede ruimtelijke ordening ter plaatse.

ECLI: NL:RVS:2018:1408