Gevelisolatie woning in Leusden

Bekijk het overzicht

Een familie in Leusden wil een nieuwe woning bouwen. Bij de bouwvergunning-aanvraag heeft de gemeente gevraagd om een akoestisch onderzoek, omdat de Arnhemseweg op korte afstand van de bouwlocatie ligt. In opdracht van deze familie hebben wij de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe woning berekend. Vervolgens hebben wij berekend of de geluidswering van de gevel voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2003.

Uit het onderzoek bleek dat de geluidwering bij de geplande gevelopbouw niet voldoende was. In overleg met de architect zijn aanpassingen gedaan aan de ventilatieroosters en is een andere dakconstructie gekozen.