Rekenmodellen luchtkwaliteit betrouwbaar

Bekijk het overzicht

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van rekenmethoden voor luchtkwaliteit in Nederland goed is en ruimschoots voldoet aan de Europese eisen. Het onderzoek van het RIVM is door twee onafhankelijke deskundige partijen nader bekeken. Beide partijen geven aan dat het onderzoek voldoet aan een hoge wetenschappelijke standaard en dat de conclusies in het rapport logisch en correct zijn.

Voor het onderzoek vergeleek het RIVM op ruim 400 locaties metingen van stikstofdioxideconcentraties in 2010 en 2011 met de resultaten van de Nederlandse standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit op diezelfde locaties. Concentraties van stikstofdioxiden in de lucht die langs wegen zijn berekend, liggen in 2010 en 2011 gemiddeld dicht bij concentraties die daar zijn gemeten. Voor fijn stof zijn minder metingen beschikbaar. Van de gegevens die wel beschikbaar waren voldoen de berekende concentraties ook hiervoor aan de kwaliteitseisen. 

Staatssecretaris Mansveld had de Tweede Kamer in januari toegezegd onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de rekenmethoden van luchtkwaliteit. Mansveld: “Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in de modellen die we gebruiken. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen dat de modellen kloppen en  dat een herijking van de rekenmodellen niet nodig is.