Geluidsplafond voor rijksinfrastructuur

Bekijk het overzicht

Per 1 juli 2012 is de wijziging van de Wet milieubeheer tot invoering van de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur in werking getreden. Voor provinciale en gemeentelijke wegen gelden vooralsnog geen geluidproductieplafonds.

Vanaf nu is er een ‘geluidregister’ waarin precies staat hoeveel geluid een weg en spoorlijn mag maken. De beheerder van de weg of spoorlijn moet zorg dragen voor de naleving van deze geluidproductieplafonds. Dat betekent dat de wegbeheerder bij bijvoorbeeld een forse groei van de verkeersintensiteit in actie zal moeten komen en geluidreducerende maatregelen moet treffen. Tot nu toe was een ongebreidelde groei van het verkeer en dus van het geluid ‘gewoon’ toegestaan.

 Voor het bouwen van woningen binnen de invloedssfeer van spoorlijnen en snelwegen veranderd er weinig. Nu ja, tot nu toe werd de geluidsbelasting berekend op basis van verkeerstellingen en een toekomstprognose. Met de nieuwe regels moet er gebruik gemaakt worden van het ‘geluidregister’ waarin alle relevante informatie ten aanzien van verkeersintensiteit, wegdekken en bijvoorbeeld schermen staan. Daarnaast is het nieuwe ‘reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ van kracht geworden ter vervanging van de versie uit 2006.