Geluid kan de kans op een hartaanval verhogen

Bekijk het overzicht

Volgens een recente studie, uitgevoerd door de universiteit van Bern, lopen mensen die langdurig zijn blootgesteld aan een geluidbelasting door vliegverkeer van 60 dB, 30 procent meer kans om te sterven aan een hartaanval dan mensen die dagelijks minder dan 45 dB te verwerken krijgen. Volgens de onderzoekers is het verhoogde risico niet te verklaren door de sociale en economische situaties van de mensen die onder een vliegroute wonen. Ook zou luchtvervuiling als oorzaak uitgesloten zijn, nu naar luchtvaartlawaai is gekeken en niet naar wegverkeerslawaai.

Lees meer over deze studie:
Geluidsoverlast verhoogt risico op hartaanval; nu.nl