Strafcorrectie en bedrijfsduurcorrie bij muziekgeluid

Bekijk het overzicht

Bij horecagelegeheden is er vaak sprake van een muziekgeluid. Als het muziekgeluid als zodanig herkenbaar is bij (geluid-) gevoelige objecten, mag er bij de beoordeling geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. Daarnaast moeten de berekeningsresultaten met een strafcorrectie van 10 dB verhoogd worden.

Stel nu dat er muziekgeluid is tussen 23:00 en 1:00 uur. Moet dan de strafcorrectie van 10 dB dan alleen over deze periode worden toegepast? Of over de hele nachtperiode (van 23:00 tot 7:00 uur)? De Raad van State geeft hierover duidelijkheid: De strafcorrectie moet over de hele nachtperiode toegepast moet worden. Voor de onderhavige inrichting betekent dit, dat het toelaatbare muziekgeluidniveau 5 dB lager is. (200904852/1/M2, 19 mei 2010)