Maximale planologische invulling

Bekijk het overzicht

Op een perceel naast een hoveniersbedrijf in Rucphen wordt de mogelijkheid gecreëerd om twee schuren te vervangen door een woning. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid dat in de toekomst een mantelzorgwoning zou kunnen worden gebouwd nabij de inrichtingsgrens van het hoveniersbedrijf.

De gemeente heeft in de onderbouwing verwezen naar een akoestisch onderzoek dat recent gebruikt is om de bestemming van het hoveniersbedrijf te onderbouwen. In dat onderzoek is het rijden van een tractor nabij de inrichtingsgrens niet meegenomen. In het onderzoek zijn ook timmerwerkzaamheden op het erf van de hovenier niet beschouwd. Deze activiteiten zijn ook niet vermeld in de melding die de hovenier heeft gedaan op basis van het Activiteitenbesluit. Nu blijkt dat het bestemmingsplan dergelijke activiteiten wel mogelijk maakt.

De conclusie van de Raad van State is dat de gemeente niet kan volstaan door in de onderbouwing te verwijzen naar het akoestisch onderzoek van het hoveniersbedrijf. Het akoestisch onderzoek van het hoveniersonderzoek immers niet bepalend, maar de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3599