Handhaving o.b.v. een onbemande meting

Bekijk het overzicht

Met enige regelmaat krijgen wij een handhavingsbesluit onder ogen vanwege een overschrijding van geluidsnormen. Veelal is de overschrijding gebaseerd op een geluidsmeting die door de gemeente of de omgevingsdienst is uitgevoerd, waarbij de metingen onbemand zijn uitgevoerd. Doordat de metingen onbemand zijn uitgevoerd, is er vaak discussie of wel alléén het geluid van de inrichting is gemeten.

In de uitspraak van 14 november 2018 oordeelde de Raad van State dat een onbemande geluidsmeting op zich een geschikte methode is. In die casus ging het om optredende piekgeluiden. Door beluistering en analyse van de geluidopnamen kan in principe op een betrouwbare manier worden vastgesteld of de inrichting een piek heeft veroorzaakt. Het kan voldoende zijn om met twee meetpunten te werken, zoals hier is gebeurd.

In vervolg op de uitspraak van 14 november 2018 blijkt uit de uitspraak van 21 oktober 2020 dat als er handhavend wordt opgetreden op basis van onbemande metingen, alle informatie moet worden gedeeld. De partij die de dwangsom moet betalen, moet kunnen controleren of er inderdaad een overtreding is geconstateerd. In dit geval gaat het om – niet nabewerkte – audioopname van beide meetposities. Nu de gemeente dat niet heeft gedaan, wordt het besluit van de gemeente door de Raad van State vernietigd.

Om een arbeidsintensieve analyse achteraf en een discussie bij de rechter te voorkomen, adviseren wij om in voorkomende gevallen de metingen bemand uit te voeren. De waarnemer ter plaatse kan dan direct de optredende geluiden interpreteren en de meting onderbreken bij optredende stoorgeluiden.

(RvS, 21-10-202, ECLI:NL:RVS:2020:2473)