Arbo

Teveel geluid op de werkplek kan hinderlijk of zelfs schadelijk zijn. Vanuit de arbo-wetgeving gelden er daarom regels waaraan voldaan moet worden. Door het meten van geluidniveaus op de werkplek kan worden aangetoond of de situatie voldoet aan de wettelijk gestelde normen.

Meer weten?

Neem contact met ons op